• img
 • img
 • img
 • img
 • img

TiSAV

TOKAT İLİM SANAT ve ARAŞTIRMA VAKFI

Genel Müdür

A-Vakıf Genel Müdürü

1- Vakıf Başkanı belirlenmemiş ise vakıf Genel Müdürü aynı zamanda Vakıf Başkanıdır, Vakıf Başkanı belirlenmiş ise Başkan Yardımcısıdır.

B-Vakıf Genel Müdürünün atanma süreci:

 • Genel Müdürün görev süresi bitmeden iki ay önce meşveretçe belirlenecek kişilere, yönetimce teklif götürülmesi usulüyle tespit edilir. Atama vakıf Mütevelli heyeti tarafından yapılır. 
 • Vakıf Genel Müdürünün vazife süresi 3 yıldır. Genel Müdürün görev devam edip etmeyeceği kendi görüşü alındıktan sonra yönetimce gizli oylama ile belirlenir. Göreve devam etmeyeceği kararı çıkarsa, iki ay daha görevine devam eder. Bu sürede yeni görevli belirlenir.
 • Vakıf Genel Müdürüne yaptığı hizmetler karşılığı olarak verilecek ücret (yol ve yemek ücreti dâhil), misafir ağırlama ve vakfın zaruri giderleri İlçe Mütevelli heyetince belirlenir ve vakfın hesabından ödenir.

C- Vakıf Genel Müdürünün Vazifeleri 

 1. Vakfın her türlü resmi işlerinden sorumludur. Vakfın yazışmalarını yapar, İşletme Defterini tutar, Hesap Özeti, Bilânço ve eklerini yılsonunda Vakıflar Bölge Müdürlüğüne verir.
 2. Teftiş evraklarını hazırlar ve teftişe sunar. Müfettişe karşı ilk sorumludur.
 3. Vakfın burs hizmetlerinden sorumludur.
 4. Vakıfla ilgili her türlü organizasyondan sorumludur.
 5. Satış veya Bağış yoluyla elde edilecek gayrimenkullerin tapularını Vakfın üzerine alır ve Vakfın mülkleriyle ilgili her türlü (arsa, inşaat, tamir ve tadilat, demirbaş temini vs) işlerini yürütür.
 6. Vakfa mevzuat ve yönergelerini uygular.  Demirbaş kayıtlarını tutar. Demirbaşların korunması,  muhafazası ve kullanımları konusunda sorumlular belirler ve görevlendirmeler yapar. Dairelerde bulunan demirbaş listelerini her yıl günceller.
 7. Hizmetimizin temel unsurları olan eserleri (Risale, Cevşen, Tesbihat, Takvim vb. malzemeleri) temin eder.
 8. Cemaate müteallik içtimai faaliyetlerin duyurulmasından (toplantı, cenaze, düğün, taziye vb.) Cemaatle diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerden sorumludur.
 9. Hizmetle ilgi ve cemaati alakadar eden haber ve hizmetleri, İlçe, bölge, genelden gelen metin- karar, neşredilen lahika mektupları ve haberleri e-mail veya mesaj yoluyla ilgililere iletmek.
 10. Hizmetlerimizi tanıtmaya çalışır ve vakıfla irtibatının devamını sağlamaya gayret eder. Hizmeti bilmeyenleri Ehli hizmetle tanıştırır.  
 11. Resmi Vakıf Genel Müdürü vakıftaki görevi gereği iş takibinde değilse, her gün öğleden sonra vakıf hizmet bürosunda bulunur. Her hafta Cumartesi günü dışında iki gün izin kullanır.
 12. Resmi Vakıf için bir yönerge düzenlenir. Bu yönergede tisav.net de yönetmelik, genelge, yönerge, tüzük, resmi belge ve bilgilerden hangisinin yayınlanacağına komisyonca ( hususi heyet)  karar verilir.     

Adres

Yarahmet Mahallesi, Manolya Sk. No:10/A Barla Apt.Tokat Merkez

Telefon

0356 214 07 15
0530 326 90 09

Mail

tokattisav@gmail.com