Adres

Yarahmet Mahallesi, Manolya Sk. No:10/A Barla Apt.Tokat Merkez

Telefon

0356 214 07 15 <br> 0530 326 90 09

Mail

tokattisav@gmail.com

Vakıf Genel Müdürü

Vakfın kuruluş gayesine uygun hizmetleri yürütmek üzere bir Genel Müdür tayin edilir. Genel Müdür tayin edilmemiş ise Vakıf Başkanı Genel Müdürün görevlerini yürütür. Vakıf Başkanlığı ve Genel Müdürlük hizmetleri ayrı şahıslar tarafından yürütüldüğünde Genel Müdür Başkan Yardımcılığı görevini de yerine getirir.

A-Vakıf Genel Müdürünün atanma süreci:

 1. Vakıf Genel Müdürünün vazife süresi 3 yıldır. Genel Müdürün göreve devam edip etmeyeceği kendi görüşü alındıktan sonra yönetimce gizli oylama ile belirlenir. Göreve devam etmeyeceği kararı çıkarsa, iki ay daha görevine devam eder. Bu sürede yeni görevli belirlenir.
 2. Genel Müdürün görev süresi bitmeden iki ay önce Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kişilere teklif götürülmesi usulüyle tespit edilir. Teklifin kabul edilmesi halinde Vakıf Yönetim Kurulu tarafından atama yapılır.
 3. Vakıf Genel Müdürüne yaptığı hizmetlerin karşılığı olarak, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir ücret; Vakfın hesabından ödenir.

B- Vakıf Genel Müdürünün Vazifeleri 

 1. Vakfın her türlü resmi işlerinden sorumludur. Vakfın yazışmalarını yapar, İşletme Defterini tutar, Hesap Özeti, Bilânço ve eklerini yılsonunda Vakıflar Bölge Müdürlüğüne verir.
 2. Müfettişe karşı ilk sorumludur. Teftiş evraklarını hazırlar ve teftişe sunar.
 3. Vakfa ait mevzuat ve yönergelerini uygular.  Vakfın burs hizmetlerini yürütür.
 4. Vakıfla ilgili her türlü organizasyonu yönetir.
 5. Bağış veya Satış usulü ile elde edilecek gayrimenkullerin tapularını, aboneliklerini Vakfın üzerine alır ve Vakfın mülkleriyle ilgili her türlü (arsa, inşaat, tamir ve tadilat, demirbaş temini vs) işleri yürütür.
 6. Demirbaş kayıtlarını tutar. Demirbaşların muhafazası ve kullanımı ile ilgili sorumlular belirler ve görevlendirmeler yapar. Vakfa ait mülklerde bulunan demirbaş listelerini günceller.
 7. Vakfın kuruluş gayesine uygun eserleri (Risale, Cevşen, Tesbihat vb. malzemeleri) temin eder ve Vakıf Merkezi ve Vakfın diğer mülklerinde isteyenlerin istifadesine sunar.
 8. Vakıf mensupları ile ilgili içtimai faaliyetleri (toplantı, cenaze, taziye vb.) ilgililere duyurur.
 9. Vakfın diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini takip eder.
 10. Vakfın alakalı olduğu ilçeler, çevre iller, Türkiye çapındaki hizmetler ve yurtdışında yapılan hizmetlerle ilgili haberlerle yetkili kurumlardan gelen kararları, duyuruları elektronik posta veya mesaj yoluyla ilgililere iletir.
 11. Vakfın hizmetlerini bilmeyenlere hizmetleri tanıtmaya çalışır ve onların vakıfla irtibatının devamını sağlamaya gayret eder. Hizmeti bilmeyenleri Vakfa ait hizmetleri yürüten gönüllülerle tanıştırır.
 12. Vakıf Genel Müdürü vakıftaki görevi gereği iş takibinde değilse, her gün öğleden sonra vakıf hizmet bürosunda bulunur. Cumartesi günü dışında her hafta iki gün izin kullanır.