Adres

Yarahmet Mahallesi, Manolya Sk. No:10/A Barla Apt.Tokat Merkez

Telefon

0356 214 07 15 <br> 0530 326 90 09

Mail

tokattisav@gmail.com

TİSAV (TOKAT İLİM, SANAT VE ARAŞTIRMA VAKFI) HAKKINDA

Tokat İlim, Sanat ve Araştırma Vakfı, Tokat’ta Türkiye Meşveret Cemaatine mensup bir grup Akademisyen, Öğretmen ve Esnaf tarafından, 1996 yılında kurulmuştur. Vakfın kuruluş gayesi Cemaate ait mülklerin tescilini yapmak; mali hizmetlerin kaydını tutmak; cemaati kamuoyunda ve resmi makamlar nezdinde temsil etmek; gerektiğinde benzer sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla da işbirliği yaparak millî ve manevî değerleri kuvvetlendirecek konferanslar ve paneller düzenlemek ve yayınlar yapmak gibi hizmetleri ifa etmektir.

Türkiye Meşveret Cemaati

buy cheap kamagra online

, Bediüzzaman Said Nursi tarafından yazılan Risale-i Nur eserleri çerçevesinde iman ve Kur’an hizmeti yapmaktadır. Bediüzzaman, Osmanlı Devleti’nin yıkılış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde yaşanan felaketleri bizzat yaşamış, Müslüman toplumların problemlerini gözlemlemiş ve bu sıkıntıların çözülmesini dert edinmiştir. Çeşitli vesilelerle modern dünyanın ilerlemesini sağlayan temel bilimlere ait bilgileri edindiği gibi yaklaşık 1300 yıllık İslam dünyasının bilgi birikimi de tevarüs etmiş; hatta bu konuda temel İslam bilimlerine ait 90 kitabı ezberlemiştir. Gerek doğup büyüdüğü Doğu Anadolu’da ve gerekse İstanbul’da çeşitli vesilelerle giriştiği münazaralarla ilmi yetkinliğini göstermiştir. Bu yetkinlikle doğrudan İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve Hadis’e muhatap olarak, uzun asırlardan beri İslam’ın temel hakikatlerini çürütmeye yönelik olarak biriken itirazlara, 1300 yıllık ehl-i sünnet ve’l-cemaat geleneğine uygun ama aynı zamanda modern toplumun idrakine hitap eden orijinal yorumlarla cevaplar vermiştir. Özellikle materyalist felsefenin itirazlarıyla sarsılan Allah’ın varlığı, birliği ve bütün kâinata tasarruf eden kudreti, öldükten sonra yeniden yaratılmanın imkânı ve gerekliği, Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunu gösteren hakikatler gibi iman esaslarına dair meseleleri akli ve ilmi metotlarla izah ve ispat eden Risaleler kaleme almıştır.

Bediüzzaman’ın eserlerini okuyan, eserlerdeki hakikatleri yaşayan ve bu hakikatlerin başka muhtaçların eline geçmesi için gayret eden kimseler, zamanla Nur Talebeleri olarak adlandırılmıştır. Nur Talebeleri, Risaleleri okumak ve açtıkları okuma salonlarında 7’den 70’e toplumun her tabakasından insanların diz çöktüğü sohbet ortamlarında imana ve Kur’an’a ait meseleleri müzakere etmek ve barınma ihtiyacı olan talebelerin kalabilmesi için evler açmak ve onların bir taraftan modern bilimleri tahsil ederken aynı zamanda Nur Risalelerini de okumalarına ve böylece millete ve vatana faydalı bireyler olarak yetişmelerine rehberlik etmek suretiyle neşriyat hizmetini sürdürmektedirler.

Bediüzzaman, iman ve Kur’an’a ait hakikatler karşısında kendisinin de bir Talebe olduğunu beyan etmiş ve Nur Risalelerinin neşir hizmeti ile ilgili meselelerin, Nur Talebeleri arasında oluşturulacak Meşveret Heyeti tarafından halledilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Türkiye Meşveret Cemaati Bediüzzaman’ın bu tavsiyesine uyarak vefatından önceki dönemde olduğu gibi 1960’taki vefatından sonra da günümüze kadar bu tavsiyesini titizlikle yerine getirmiş ve hizmetlerin meşveretle yürütülmesi prensibini sürdürmüştür.

Dolayısıyla Cemaatimiz kişilerin önderliği yerine meşveretle oluşan şahs-ı manevinin riyasetini esas almıştır.

Cemaatimiz 1000 yıldır İslam’a hizmet ve İslam toplumlarına önderlik eden milletimizin ve onun siyasi teşkilatı olan devletimizin İslam’a ve Müslümanlara karşıt olamayacağı, çeşitli dönemlerde yaşanan sıkıntıların geçici olduğu bilincinden hareketle, her zaman devletinin varlığı ve bağımsızlığından yana olmuş, yıkıcı tutum ve davranışların karşısında yer almış; kurumlara alternatif yapılar oluşturmak veya kurumları yıkmak ve yıpratmak gibi tavırlar yerine, onların İslam’ın temel prensiplerine uygun hareket etmesini sağlamak gibi ihya edici davranmayı esas almıştır.

Cemaatimiz siyasi kurum ve kuruluşlar ve şahıslarla taraftarlık ve karşıtlık ilişkisi içerisinde olmamayı esas almış; İslam’ın temel meseleleri ve Müslümanların birliği gibi temel ilkeler çerçevesinde bu meselelere taraf olanların yanında yer almak gibi müspet tavır sergilemeyi prensip edinmiştir.

Cemaatimiz müspet iman ve Kur’an hizmetini gölgeleyecek herhangi bir ticari, mali, siyasi faaliyetin içinde yer almamayı şiar edinmiştir. Hizmetler tamamen Risale-i Nur hizmetini bilen veya bu hizmete dost olan gönüllülerin bağışları ile elde edilen gelirlerle sürdürülmekte ve vakfımız tarafından kayıt altına alınmakta; bağış için herhangi bir talepte bulunulmamaktadır.

Cemaatin istikametini temin eden iki temel amil vardır. Birincisi, hizmetlerin yürütülmesinde, Risalelerde hayatın içinden örneklerle açıkça izah edilen hakikatlerin esas alınması; ikincisi, hizmetlerin Risalelerdeki hakikatlere vukufiyeti ve hizmetle alakası dolayısıyla, Cemaatin teveccühüne mazhar olmuş meşveret heyetleri tarafından yürütülmüş olmasıdır.