Adres

Yarahmet Mahallesi, Manolya Sk. No:10/A Barla Apt.Tokat Merkez

Telefon

0356 214 07 15 <br> 0530 326 90 09

Mail

tokattisav@gmail.com

BASIN AÇIKLAMASI

TOKAT SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

BASIN AÇIKLAMASI

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. Maddesinde, Başkanlığımızın görevi “İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevlidir.” şeklinde belirtilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanı kanunla kendisine verilen “İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını”   temsil ettiği makamın da gereği olarak, Kur’an ve sünnet çerçevesinde, tavsiye ve men edilen hususları tebliğ ve irşad görevini yerine  getirmekle hem görevli hem yetkilidir.

Yüce dinimiz İslam’ın temel hükümleri çağa ve ortama göre değişmez

, değiştirilemez. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş bu hükümleri yalnızca tebliğ etmiştir ve görevini layıkıyla yapmıştır. Diyanet İşleri Başkanı, kanunun kendine verdiği görevi yerine getirirken, nefret söylemi yakıştırmasıyla kabul edilemez bir hakaret ve iftiraya uğramıştır.

Sosyal veya evrensel baskılar, İslam’ın temel hükümlerini değiştirmede zerre kadar etkili olamaz. İnsan hakları, nesilleri bozan ahlaksızlığı meşrulaştırmaya alet edilemez. Varlıkların doğasını inkar eden, bozan davranış ve tutumlar, tercih olarak ifade ve ilan edilemez, savunulamaz ve teşvik edilemez. İslam Dini, kadın ve erkeğin fıtratına uygun bir şekilde yaşamasını ister.

İslam’ın insanlığa tavsiye ve men ettiği hususlar ve ortaya koyduğu kaideler sadece insanlığın müşterek menfaatine yöneliktir. Fert ve toplum dengesinin kurulması ve korunmasında İslam Dini’nin 1400 yıllık etkisi vardır. Ve bu etki kültürel genlerimize kadar işlemiş, manevi mayamızı oluşturmuştur. Toplum vicdanının da bir yansıması olan bu kabuller dünyamız, bizi biz yapan en temel özelliğimizdir. Manevi değerlerimizi değiştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışmak, dinen büyük günah olduğu gibi milli olarak da, sosyo – kültürel bir ihanettir.

Bu manada Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş, hem 1400 yıllık inanç ve kültürel derinliğe, hem de toplum vicdanına ses olmuştur. Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanında durmaya, sesine ses vermeye devam edeceğimizi TOKAT SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI olarak,

kamuoyuna saygıyla duyururuz.